">
Četvrtsekundni Električni Detonator ČSED - Al i ČSED - Cu

Primjena:

Četvrtsekundni Električni Detonatori se koriste u upotrebi eksploziva sekventno u željenim intervalima da bi se smanjila vibracija i povećalo polje  eksplozije, posebno u tunelima. Koriste se u okruženju koje ne sadrži zapaljive gasove, prašinu i druge zapaljive materije.

Rang usporenja: 1-12 No (250ms intervali)


Odstupanje od nominalnog usporenja ČSED - Al / Cu je 112,5ms.

Dužina provodnika: Na zahtjev kupca.

Provodnik: Presvučen PVC-om, bakarni (Cu) ili željezni (Fe)

Čahura: Aluminijum (Al) ili bakar (Cu)

Detonatorska kapisla: No.8

Transportne informacije: UN 0255, Detonatori, Električni za miniranje, 1.4B

Skladištenje:
Čuvati zaštićeno i prevoziti u odgovarajućim vozilima, te skladištiti u prostore sa suhom ventilacijom, bez direktnog izlaganja suncu.
Primjena

Miniranje u uslovima gdje postoji opasnost od pojave metana i ugljene prašine. Konstrukcija detonatora je takva da je potpuno zaštićen od varničenja, a punjenje odabrano tako da ne pali smjesu metan - vazduh. Upotrebljavaju se samo sa odobrenim metansko - sigurnim eksplozivom.

Interval usporenja je odabran tako da se usljed snažnog rezonantnog dejstva postiže dobro usitnjavanje materijala i maksimalno iskorištenje snage eksploziva.

Interval usporenja: 1-18 (30, 34 ms intervali)Odstupanje od nominalnog zakašnjenja detonacije: 30 MMSED - Cu je ± 13,5ms i 34 MMSED - Cu je ±15,3.

Dužina provodnika: Na zahtjev kupca
Provodnik: Presvučen PVC, bakar (Cu) ili željezo (Fe)
Čahura: Bakar (Cu)


Transportne informacije: UN 0255, Detonatori, Električni za miniranje, 1.4B

Skladištenje:
Čuvati zaštićeno i prevoziti u odgovarajućim vozilima, te skladištiti u prostore sa suhom ventilacijom, bez direktnog izlaganja suncu.
Trenutni seizmički detonator TSED - Al - S1, TSED - Al - S2

Primjena


Konstruisan specijalno za seizmička miniranja, sa vremenom gorenja elektrozapaljive glavice do 1ms. Koriste se u istraživanjima goriva, gasova, termalnih izvora i bušenja, podzemnog miniranja, seizmičkih istraživanja i u vlažnim područjima.

- Rang usporenja: Trenutni

- Dužina provodnika: Na zahtjev kupca

- Provodnik: Obložen PVC-om, bakarni (Cu) ili željezni (Fe)

- Čahura: Aluminijum (Al)

- Detonatorska kapisla No. 8;

- Osjetljivost na udar 20N/60cm;

- Temperaturno područje primjene -30 do 60oC;

- Hermetičnost ostaje nepromijenjena držanjem ED u vodi pod pritiskom od 10bara, tijekom 48h na temperaturi 20oC;

- Nije za upotrebu u metansko - eksplozivnoj atmosferi!


Izolovani Cu provodnik φ1.3/0.6mm, otpor 0.06Ω/m.
Izolovani Fe/Sn provodnik φ1.3/0.6mm, otpor 0.05Ω/m.
Transportne informacije: UN 0255, Detonatori, Električni za miniranje, 1.4B

Skladištenje:

Čuvati zaštićeno i prevoziti u odgovarajućim vozilima, te skladištiti u prostore sa suhom ventilacijom, bez direktnog izlaganja suncu.
Trenutni električni detonator; metansko sigurni TMED - Cu
Primjena


Ovaj tip električnog detonatora s bakarnom čahurom je namijenjen za upotrebu u metanskoj eksplozivnoj atmosferi sa metansko - sigurnim eksplozivima.

- Rang usporenja: trenutni

- Dužina provodnika: Na zahtjev kupca

- Provodnik: presvučen PVC-om, bakarni (Cu) ili željezni (Fe)

- Čahura: 99% bakar (Cu)

- Detonatorska kapisla: No.8

Transportne informacije: UN 0255, Detonatori, Električni za miniranje, 1.4B

Skladištenje:

Čuvati zaštićeno i prevoziti u odgovarajućim vozilima, te skladištiti u prostore sa suhom ventilacijom, bez direktnog izlaganja suncu. 
Tabela usporenja u milisekundama (ms)
Milisekundni električni detonator MSED - Al/Cu


Primjena

Milisekundni električni detonatori (aluminijski ili bakarni) se iniciraju električnom energijom.
Miniranje tvrdih i veoma tvrdih materijala gdje se usljed snažnog rezonantnog djelovanja postiže dobro usitnjavanje materijala i maksimalno iskorištavanje snage eksploziva.
Nije namjenjen za upotrebu u metansko eksplozivnoj atmosferi!

Interval usporenja: 1-18 (30, 34 ms intervali)

ED 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
dužina
čahure
52 67 69 71 74 76 78 80 82 84 87 89 89 89 89 89 89 89 89
Vrijeme
usporenja
MSED - 30
0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480 510 540
vrijeme
usporenja
MSED - 34
0 34 68 102 136 170 204 238 272 306 340 374 408 442 476 510 544 578 612
Odstupanje od nominalnog zakašnjenja detonacije: za 30 MSED Al/Cu je ±13,5ms i za 34 MSED Al/Cu ±15,3ms.

Dužina provodnika: Na zahtjev kupca
Provodnik: Presvučen PVC, bakar (Cu) ili željezo (Fe)
Čahura: Aluminij (Al) ili bakar (Cu)
Snaga kapisle: br.8

Transportne informacije: UN 0255, Detonatori, Električni za miniranje, 1.4B

Skladištenje:

Čuvati zaštićeno i prevoziti u odgovarajućim vozilima, te skladištiti u prostore sa suhom ventilacijom, bez direktnog izlaganja suncu.
Polusekundni električni detonator PSED - Al i PSED - Cu
Primjena

Polusekundni električni detonator koristi se za miniranje srednje tvrdih i mekih materijala. Usljed dugog vremena usporenja dolazi do sukcesivnog izbacivanja materijala pri čemu se dobija krupnija granulacija, podesna za transport a potresi su svedeni na snagu jedne mine. Za dobijanje nešto sitnije granulacije preporučuje se korištenje četvrtsekundnih detonatora u kombinaciji sa polusekundnim.- Rang usporenja: 1-12 No (500ms intervali)
No ED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
DUŽINA

ČAHURE
67 69 71 74 76 78 80 82 84 87 89 89
VRIJEME USPORENJA

ČSED
250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000
VRIJEME
USPORENJA

PSED
500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000
Tabela vremena usporenja u milisekundama (ms)

Odstupanje od nominalnog zakašnjenja detonacije za ČSED - Al/Cu i PSED - Al/Cu je ±45%.

Dužina provodnika: Na zahtjev kupca.

Provodnik: Presvučen PVCom, bakarni (Cu) ili željezni (Fe)

Čaura: Aluminijum (Al) ili bakar (Cu)

Detonatorska kapisla: No.8

Transportne informacije: UN 0255, Detonatori, Električni za miniranje, 1.4B
Skladištenje:
Čuvati zaštićeno i prevoziti u odgovarajućim vozilima, te skladištiti u prostore sa suhom ventilacijom, bez direktnog izlaganja suncu.
Trenutni električni detonator TED-Al i TED-Cu
Primjena

Upotrebljava se na radilištima za masovno otpucavanje mina gdje potresi usljed eksplozija ne utiču na okolne objekte, naselja i sl. Mogu se koristiti i za podvodna miniranja. Vrijeme zakašnjenja (usporenja) detonacije je do 10 milisekundi.

Rang usporenja: Trenutni

Dužina provodnika: Na zahtjev kupca

Provodnik: Presvučen PVC-om, bakarni (Cu) ili željezni (Fe)

Čahura: Aluminijum (Al) ili bakar (Cu)

Detonatorska kapisla: No. 8

Transportne informacije: UN 0255, Detonatori, Električni za miniranje, 1.4B

Skladištenje
:
Čuvati zaštićeno i prevoziti u odgovarajućim vozilima, te skladištiti u prostore sa suhom ventilacijom, bez direktnog izlaganja suncu.Tehnički podaci
Broj ED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Dužina čahure (mm) 67 69 71 74 76 78 80 82 84 87 89 89
Vrijeme usporenja ČSED 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000
Milisekundni električni detonator metansko sigurni MMSED - Cu
ED 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Dužina 52 67 69 71 74 76 78 80 82 84 87 89 89
Vrijeme usporenja
30-MMSED
0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360
  Vrijeme usporenja
30-MMSED
0 34 68 102 136 170 204 238 272 306 340 374 408
Tabela vremena usporenja u milisekundama (ms)
električne karakteristike TSED - Al . S1 (Typ S1) TSED - Al . S2 (Typ S2)
otpor mostića () 1.4 - 2.0 0.6 - 0.8
sigurnosna struja nepaljenja l0 (A) 0.18 0.4
struja pojedinačnog paljenja l1 (A) >3.00 >4.50
struja serijskog paljenja l100 (A) >4.50 >6.00
impuls poljenja (mJ/) 0.80/3.00 8.0/16
otpornost prema statičkom elektricitetu (kV/pF) 12/300 18/500
Tabela usporenja u milisekundama (ms)
Tehnički podaci
Tehnički podaci
Tehnički podaci
Tehnički podaci
Tehnički podaci
Tehnički podaci
Welcome to Pobjeda-Rudet!
Copyrights by  Pobjeda 2016. All rights reserved.