">
POBJEDA-RUDET D.D.
VIŠEGRADSKA bb
73000 GORAŽDE


Uprava
Telefon: 
Fax:        
e-mail:   
info@pobjeda.com
 
 
  

Prodaja
Telefon: 
Fax:        
e-mail:   
prodaja@pobjeda com
KONTAKTIRAJTE NAS


Muhamed Hubanić Direktor +38738221150
+38738221335
h.muhamed@pobjeda.com
Esad Hodžić Izvršni direktor za ekonomske, kadrovske i pravne poslove +38738221150
+38738221335
h.esad@pobjeda.com
Memsud Popović Izvršni direktor za proizvodnju i razvoj +38738221150
+38738221335
p.memsud@pobjeda.com
Menadžment
Nadzorni odbor
Hakan KIRLIOĞLU Predsjednik Nadzornog Odbora +38738221150
+38738221335
hakan.kirlioglu@pobjeda.com
+387 38221150
+387 38221335
+387 38221150
+387 38221335
Dobrodošli na stranicu Pobjeda-Rudet!
Copyrights by  Pobjeda 2016. Sva prava zadržana.