">
Neelektrični detonator BIHNEL LPPrimjena

- Neelektrični detonator BIHNEL LP je pogodan za podzemna miniranja i m iniranja u tunelima gdje je potrebno dovoljno usporenje za odvajanje materijala od sljedeće detonacije;

- Nije za upotrebu u metansko - eksplozivnoj atmosferi!
Neelektrični detonator BIHNEL MS
Primjena

- Neelektrični detonator BIHNEL MS se koristi za precizno kontrolirana miniranja za potrebe cetogradnje, eksploatacije ruda i građevinskih radova na tlu i pod vodom;

- Nije za upotrebu u metansko - eksplozivnoj atmosferi!
Transportne informacije: UN 0267, Detonatori, ne-električni za miniranje, 1.4B

Skladištenje:

Čuvati zaštićeno i prevoziti u odgovarajućim vozilima, te skladištiti u prostore sa suhom ventilacijom, bez direktnog izlaganja suncu.

Za potrebe tržišta, detonatore 400ms i 500ms izrađujemo i u intervalu 100ms kao Neelektrični inicijalni sistem BIHNEL UNIDET (UNIDET - 400 i UNIDET - 500)
Transportne informacije: UN 0267, Detonatori, ne-električni za miniranje, 1.4B

Skladištenje:

Čuvati zaštićeno i prevoziti u odgovarajućim vozilima, te skladištiti u prostore sa suhom ventilacijom, bez direktnog izlaganja suncu.


Tip MS0   MS1   MS2   MS3   MS4   MS5   MS6   MS7   MS8   MS9   MS10
Dužina čahure (mm) 50 52 55 55 57 57 60 60 63 63 65
Vrijeme usporenja (ms) 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250
Tip MS11   MS12   MS13   MS14   MS15   MS16   MS17   MS18   MS19   MS20
Dužina čahure (mm) 65 65 67 69 71 74 74 74 76 78
Vrijeme usporenja (ms) 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500
Tip LP0 LP1 LP2 LP3 LP4 LP5 LP6 LP7 LP8 LP9
Dužina čahure (mm) 50 52 56 60 60 60 63 63 63 67
Vrijeme usporenja (ms) 25 100 200 300 400 500 600 700 800 900
Tip LP12 LP14 LP16 LP18 LP20 LP25 LP30 LP35 LP40 LP45
Dužina čahure (mm) 67 69 71 71 71 71 71 74 76 78
Vrijeme usporenja (ms) 1200 1400 1600 1800 2000 2500 3000 3500 4000 4500
Tip LP50 LP55 LP60 LP65 LP70 LP75 LP80 LP85 LP90
Dužina čahure (mm) 80 82 84 84 94 94 94 94 94
Vrijeme usporenja (ms) 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 8500 9000
Površinski konektor BIHNEL SL


Primjena


- razvod prema minskim punjenjima i slijedećem razvodu iniciranjem niskoenergetske cjevčice;

- ne koristi se u jamama i metansko - eksplozivnoj atmosferi

Transportne informacije: UN 0500, konektor, Ne - električni, za miniranje, 1.4 S
Skladištenje:


Čuvati zaštićeno i prevoziti u odgovarajućim vozilima, te skladištiti u prostore sa suhom ventilacijom, bez direktnog izlaganja suncu.
tip BIHNEL SL0   BIHNEL SL17
  BIHNEL SL25
  BIHNEL SL33
  BIHNEL SL42
  BIHNEL SL67
  BIHNEL SL109
  BIHNEL SL176
oznaka čahure A B C S D E G H
vrijeme usporenja (ms) 0.2 17 25 33 42 67 109 176
boja preklopnika ZELENA ŽUTA CRVENA SIVA BIJELA PLAVA CRNA ORANDŽ

Primjena
- efikasno inicirajuće sredstvo detonatora i konektora za površinska i miniranja u tunelima.

 
BIHNEL Inicirajuća cjevčica je troslojna plastična cijev punjena reaktivnim eksplozivom. To omogućava proizvodnju tražene dužine BIHNEL Inicirajuće cjevčice. Koristi se za pokretanje sistema BIHNEL umjesto paljenja kabla. Kao kod električnih detonatora, nema negativnih uticaja na životnu sredinu, kao ni na električne mediji ili vremenske uvjete. BIHNEL cjevčica pruža visok nivo bezbjednosti u radnom okruženju.

Koristi se:

- U podzemnom rudarstvu i površinskoj eksploataciji kao što su brane, rudnici i kamenolomi, izgradnja puteva.

- Okruženje koje ne sadrži rudnički gas ili druge opasne plinove.

- Koristiti u svim operacijama miniranja; u slučaju statičkog elektriciteta i loših vremenskih uslova.

Prednosti:

- Cijevčica je fleksibilna, visoke zatezne čvrstoće i otporna na habanje.

- Povezivanje je brzo i jednostavno.

- UV-zaštićena, otporna na hemijske agense.

- Povećava sigurnost i smanjuje rizik od električne struje u polju. Ne utieče na statički elektricitet i vice versa.

- Može se koristiti u svim vremenskim uvjetima.

Transportne informacije: UN 0500, Detonatorski sklop, Ne - električni, za miniranje, 1.4 S


Skladištenje
:

BIHNEL Inicirajuća cjevčica
Čuvati zaštićeno i prevoziti u odgovarajućim vozilima, te skladištiti u prostore sa suhom ventilacijom, bez direktnog izlaganja suncu.
Neelektrični inicijalni sistem BIHNEL DUAL
Primjena


Neelektrični inicijalni sistem BIHNEL DUAL je niskoenergetski inicirajući sistem za potrebe precizno kontroliranih i složenih višerednih miniranja u cestogradnji, eksploataciji mineralnih sirovina i građevinarstvu, na tlu i pod vodom.Neelektrični sistem preporučujemo zbog niza prednosti:

- relativna električna neosjetljivost;

- mogućnost tačkaste inicijacije u zadanom mjestu bušotine;

- inicirajuća cjevčica nema uticaja na minsko punjenje;

- prenos inicirajućeg impulsa sa neznatnim zvučnim efektom;

- manji potres u odnosu na električni sistem;

- jednostavnost rukovanja;

- siguran transport.Iniciranje neelektričnog sistema može se izvršiti na sljedeći način:

- namjenski elektronski uređaj;

- trenutni elektrodetonator;

- detonatorska kapisla Dk - 6 ili Dk - 8;

- detonirajući štapin od C5 pa dalje;

- start pištolj s odgovarajućom kapislom.- Nije za upotrebu u metansko - eksplozivnoj atmosferi!

Transportne informacije: UN 0267, Inicijalni sistem, neelektrični za miniranje, 1.4 B

Skladištiti u suhim, dobro ventiliranim skladištima na temperaturi -20 do 30 oC

Rok upotrebe: 24 mjeseca.
tip vrijeme usporenja (ms) boja preklopnika oznaka konektora oznaka detonatora boja inic. cjevčice
17/500 17/500 žuta B U-500 zelena
25/500 25/500 crvena C U-500 zelena
42/500 42/500 bijela D U-500 zelena

Tehnički Fajl

Tehnički FajlTehnički Fajl
Tehnički Fajl
Tehnički Fajl
Dobrodošli na stranicu Pobjeda-Rudet!
Copyrights by  Pobjeda 2016. Sva prava zadržana.