">
Pobjeda-Rudet d.d. Goražde

je kompanija sa poznatom industrijskom tradicijom u proizvodnji inicirajućih sredstava za civilnu upotrebu, koja ima velike tehnološke i proizvodne mogućnosti.Da bi održali i očuvali kvalitet proizvoda, stalno se radi na poboljšavanju postojećih i osvajanja novih tehnologija. Politika kvaliteta sa politikom sistema upravljanja okolinom postali su sastavni dio strateške politike. Kompanija Pobjeda-Rudet d.d. Goražde je uvela i usvojila međunarodne standarde BAS EN ISO 9001:2008 i BAS EN ISO 14001:2004. Takođe, kompanija je provela postupak eksternog certificiranja prema direktivi 93/15/EC za slijedeće proizvode: DK-8, TED, TMED, 30-MSED, 30-MMSED, PSED, BIHNEL cjevčica, neelektrični detonator BIHNEL MS, BIHNEL LP i BIHNEL UNIDET, neelektrični konektor BIHNEL SL i neelektrični sistem BIHNEL DUAL za što je dobila CE znak.


NAŠ PROIZVODNI PROGRAM ČINE:


      ELEKTRIČNI DETONATORI


     
DETONATORSKE KAPISLE NO 6 I 8


     USPORIVAČKI ELEMENTI (KONEKTORI)


     NEELEKTRIČNI DETONATORI


     NEELEKTRIČNI KONEKTORI


     NEELEKTRIČNI SISTEM BIHNEL-DUAL


     INICIRAJUĆA CJEVČICADobrodošli na stranicu Pobjeda-Rudet!
Copyrights by  Pobjeda 2016. Sva prava zadržana.