EN | BA | TR
img
CEO

Muhamed Hubanić

Email: h.muhamed@pobjeda.com
Phone: +387 38 221 150
Phone: +387 38 221 336

img
Izvršni direktor za ekonomske, kadrovske i pravne poslove

Esad Hodžić

Email: h.esad@pobjeda.com
Phone: +387 38 221 150
Phone: +387 38 221 336

img
Izvršni direktor za proizvodnju i razvoj

Memsud Popović

Email: p.memsud@pobjeda.com
Phone: +387 38 221 150
Phone: +387 38 221 336

img
Predsjednik Nadzornog Odbora

Hakan KIRLIOĞLU

Email: hakan.kirlioglu@pobjeda.com
Phone: +387 38 221 150
Phone: +387 38 221 336