EN | BA | TR
Takođe, kompanija je provela postupak eksternog certificiranja prema direktivi 93/15/EC za slijedeće proizvode: DK-8, TED, TMED, 30-MSED, 30-MMSED, PSED, BIHNEL cjevčica, neelektrični detonator BIHNEL MS, BIHNEL LP i BIHNEL UNIDET, neelektrični konektor BIHNEL SL i neelektrični sistem BIHNEL DUAL za što je dobila CE znak.
Da bi održali i očuvali kvalitet proizvoda, stalno se radi na poboljšavanju postojećih i osvajanja novih tehnologija. Politika kvaliteta sa politikom sistema upravljanja okolinom postali su sastavni dio strateške politike. Kompanija Pobjeda-Rudet d.d. Goražde je uvela i usvojila međunarodne standarde BAS EN ISO 9001:2015, BAS EN ISO 14001:2015, te ISO 45001:2018.
Pobjeda-Rudet d.d. Goražde je kompanija sa poznatom industrijskom tradicijom u proizvodnji inicirajućih sredstava za civilnu upotrebu.

NAŠA PROIZVODNA LINIJA:

Četvrtsekundni Električni Detonatori se koriste u upotrebi eksploziva sekventno u željenim intervalima da bi se smanjila vibracija i povećalo polje eksplozije, posebno u tunelima.
Neelektrični detonator BIHNEL LP je pogodan za podzemna miniranja i m iniranja u tunelima gdje je potrebno dovoljno usporenje za odvajanje materijala od sljedeće detonacije
Ova vrsta konektora se koristi za miniranje detonirajućim štapinom, kada postoji potreba za vremenskim zakašnjenjem između detonacija pojedinih minskih punjenja, čime se smanjuju potresi pri eksplozijama.


Mining of dry surface and underground workplaces, by which it comes to full detonation of several explosive charges, meaning the full explosive effect.
U toku je razvoj nove proizvodne linije koja će uskoro biti u fazi proizvodnje.

NAŠI CERTIFIKATI

Dobijte odgovor

Ako trebate da razgovarate sa nama, popunite upit u formi ispod i pozvaćemo vas.

Najnovije vijesti