EN | BA | TR
Trenutni električni detonator; metansko sigurni; TMED - Cu

Primjena:
Ovaj tip električnog detonatora s bakarnom čahurom je namijenjen za upotrebu u metanskoj eksplozivnoj atmosferi sa metansko - sigurnim eksplozivima.

- Rang usporenja: trenutni
- Dužina provodnika: Na zahtjev kupca
- Provodnik: presvučen PVC-om, bakarni (Cu) ili željezni (Fe)
- Čahura: 99% bakar (Cu)
- Detonatorska kapisla: No.8
- Transportne informacije: UN 0255, Detonatori, Električni za miniranje, 1.4B  • img
  • img
Skladištenje:

Čuvati zaštićeno i prevoziti u odgovarajućim vozilima, te skladištiti u prostore sa suhom ventilacijom, bez direktnog izlaganja suncu.