EN | BA | TR
Polusekundni električni detonator, PSED - Al & PSED - Cu

Primjena
Polusekundni električni detonator koristi se za miniranje srednje tvrdih i mekih materijala. Usljed dugog vremena usporenja dolazi do sukcesivnog izbacivanja materijala pri čemu se dobija krupnija granulacija, podesna za transport a potresi su svedeni na snagu jedne mine. Za dobijanje nešto sitnije granulacije preporučuje se korištenje četvrtsekundnih detonatora u kombinaciji sa polusekundnim.

- Rang usporenja: 1-12 No (500ms intervali)

img

- Odstupanje od nominalnog zakašnjenja detonacije za ČSED - Al/Cu i PSED - Al/Cu je ±45%.
- Dužina provodnika: Na zahtjev kupca.
- Provodnik: Presvučen PVCom, bakarni (Cu) ili željezni (Fe)
- Čaura: Aluminijum (Al) ili bakar (Cu)
- Detonatorska kapisla: No.8
- Transportne informacije: UN 0255, Detonatori, Električni za miniranje, 1.4B

  • img
  • img
Storage:

Čuvati zaštićeno i prevoziti u odgovarajućim vozilima, te skladištiti u prostore sa suhom ventilacijom, bez direktnog izlaganja suncu.