">
Pobjeda-Rudet d.d. Goražde je kompanija sa
poznatom industrijskom tradicijom u proizvodnji
inicirajućih sredstava za
civilnu upotrebu, koja
ima velike tehnološke i
proizvodne mogućnosti.
Kompanija je provela postupak eksternog
certificiranja prema direktivi 93/15/EC za
slijedeće proizvode:
DK-8, TED, TMED,
30-MSED, 30-MMSED,
PSED, BIHNEL
cjevčica, neelektrični
detonator BIHNEL MS,
BIHNEL LP i BIHNEL
UNIDET, neelektrični
konektor BIHNEL SL i
neelektrični sistem BIHNEL DUAL za što je
dobila CE znak.
Da bi održali i očuvali kvalitet proizvoda, stalno
se radi na poboljšavanju postojećih i osvajanja
novih tehnologija. Politika
kvaliteta sa politikom
sistema upravljanja
okolinom postali su
sastavni dio strateške
politike. Kompanija
Pobjeda-Rudet d.d.
Goražde je uvela i usvojila
međunarodne standarde
BAS EN ISO 9001:2008 i BAS EN ISO
14001:2004.


Dobrodošli na stranicu Pobjeda-Rudet!
Copyrights by  Pobjeda 2018. Sva prava zadržana.